© Ulf Rugumayo Amundsen

Kulturarv

Vi har ein rik kulturarv i Stad kommune, og kvar bygd har sine spesielle kulturminne som er omtala i dei to kulturarvplanane. På sikt vil desse bli samla i eit plandokument for Stad kommune.

https://www.facebook.com/kulturarvenistad/

Dei utvalde kulturminna i Eid er

 • Veganlegget gjennom Hogaåsen og vidare.
 • Gravhaugane Rundehogjen og Skjoratippen på Myklebust.
 • Bautasteinane på Naustdal.
 • Kyrkjestadane Eid og Stårheim.
 • Steingardar som eit typisk kulturminne.
 • Gardane på Åsane: Spesielle kulturmiljø og kulturlandskap.
 • Setrane i kommunen.
 • Fjordhesten: Rasen har eit vern av status som urhest og er av nasjonal verdi. www.norsk-fjordhestsenter.no
 • Båtstøene og naustmiljøa, som td. Årdalsvika.
 • Kulturlandskap, som td. Orheimsvika.
 • Den gamle postvegen over Brekka.
 • Kraftverket ved Kviafossen i Eidselva.
 • Kulturmiljøet ved Yris hotell.
 • Holmøy Arbeidsskule med tilhøyrande kulturmiljø.
 • Eidsgata/Tverrgata og Myklebustgardane.
 • Eksersisplassen med tilhøyrande anlegg som skytebana på Vårsetra.
 • Lag- og organisasjonslivet

Dei utvalde kulturminna i Selje er:

 • Selja kloster
 • Kyrkjene og kyrkjegardane i Selje, på Stadlandet og i Ervika
 • Prestegarden i Selje
 • Kongshaugen og området kring korset på Dragseidet
 • Gravrøyser og runesteinen på Barmen
 • Molo og naust i Hoddevika, på Fure, Drage og i
 • Røysetstranda
 • Sjøbuder Barmen/Svinevika, naustmiljøet ved Selje kyrkje
 • Krigsminna på Hovden og Storeneset
 • Bygningsmiljø i Korsen
 • Klyngetunet på Fure
 • Keila på Flatraket
 • Budene/gamle hus i Selje sentrum
 • Grytting naturminne
 • Helleristinga på Drage
 • Kongevegen over Mannseidet
 • Ferdselsvegen over Dragseidet
 • Postvegen over Berstadeidet
 • Kulturlandskapet Hoddevik-Liset
 • Kunstmålarane i Selje
 • Historia til Magda på Årsheim
 • Kystgeita – truga rase