Ei natt i naturen

Kva med å sove under open himmel?

Dei lange lyse sommarnettene inviterer til å sove ute.

Sjå her for nokre nyttige tips frå Norsk Friluftsliv.

Allemannsretten gir oss rett til å bruke naturen, men hugs avtale med grunneigar dersom du vil slå leir på innmark. Sjekk Miljødirektoratet sine sider som allemannsretten.

Verneområder
Stad kommune har fleire verneområder der det kan gjelde eigne reglar.

Tidl. kommuneNamnType verneområdeFormål
EidÅsaneNaturreservatEdellauvskog
EidLindvikNaturreservatEdellauvskog
SeljeDekkjeneNaturreservatMyr
SeljeSandvikseidetNaturreservatMyr
SeljeHøgfjelletNaturreservatSjøfugl
SeljeFlatholmenNaturreservatSjøfugl
SeljeTungevågNaturreservatVåtmarksområde
SeljeGryttingNaturminneEklogitt
Verneområder i Stad