© Ulf Rugumayo Amundsen

Nave hjortefarm

På hjortefarmen på Nave kan du oppleve hjort på nært hald og få delta på fòringa.

Telefon booking +47 913 28 451
E-post: kairunenave@gmail.com

Nettside http://nordfjordhjort.no/

Foto: Ulf Rugumayo Amundsen