Harpefossen

På Harpefossen kan vi tilby eit løypenett som består av meir enn 100 km merka og skilta løyper og stiar. Det er laga illustrerte beskrivelsar av 15 turar for vandring, sykkel og ski av ulik vanskelighetsgrad i samband med løypene.

10 av turane startar frå Varmestova like ved parkeringsplassen når ein kjem til Harpefossen. 5 av turane tar utgangspunkt frå parkeringsplassen på Furehogane, om lag 2,5 km køyring lenger inn i Hjelmelandsdalen.

Løypenettet består av 37 stikryss og toppunkt med stadnamn og retningsskilt. Det er laga til turkart for nedlasting og turbeskrivingar med bilete som ligg ute på:

Nordfjord.no
Fjordnorway.com
Ut.no

merka og skilta stiar
Harpefossen skisenter