Praktisk informasjon

Brann og større ulukker 110

Politi og redningssentral 112

Lege

 • Selje legekontor: 57 85 61 06 (09 – 15)
 • Eid legekontor: 57 86 30 20
 • Nordfjord legevakt 116 117
 • Ambulanse – akuttmedisinsk nødhjelp 113

Veterinær
Eid veterinærkontor – 57 86 01 01

Kommunal teknisk vakt

 • I kommunens opningstider ta kontakt på tlf: 57 88 58 00
 • Vakttelefon utanfor kontortid:
 • Vatn, avløp og veg i ytre 90 12 32 22
 • Kommunale bygg 90 21 20 62

Ladestasjonar Elbil

 • Selje – ved Coop Prix
 • Stadlandet – Borgundvågvegen 17
 • AltiNordfjord – senteret
  Sjå nettside for ladekart og meir informasjon
 • Nordfjordeid – Eid ungdomsskule, Eid idrettshus, Nordfjordeid skule/ Eidhallen, Eid sjukeheim og Almenningen og Eid rådhus.
  Sjå nettside for ladekart og meir informasjon

Bensinstasjonar

Parkering
Det er avgiftsparkering på kommunal parkeringsplass i Hoddevika og elles gratis i resten av kommuna.

Offentleg toalett

 • Selje – Gult bygget på Sanden (BUA)
 • Vestkapp – utafor kafeen.
 • Hoddevik – ved campingplassen
 • Ervik – ved kyrkja
 • Nordfjordeid – Badstuplassen og Sagaparken.

Tømmestasjon bobil/camping

 • På strekka mellom Selje Camping og Selje Skule.
 • Ved Esso Nordfjordeid
 • www.bobilplassen.no for andre stasjonar

Transport

Bussruter
www.kringom.no

Stadbussen
Stadbussen er eit nytt tilbod til fastbuande og reisande som ønskjer seg ein tur frå Leikanger til Vestkapp eller Hoddevika. Det er fleire daglege avgangar og billett kan bestillast på heimesida.
Vegane i området er både svingete og smale, og det kan vere utfordrande å passere med kø både foran og bak. I tillegg kan det vere utfordrande å finne parkering. Tar du bussen, så slepp du å tenke på dette.

Drosje

 • Eid Taxi: 57 86 08 09
 • Selje taxisentral: 57 85 64 86
 • Stadlandet taxi 95 95 63 68

God tur!