© Stad kommune

Praktisk informasjon

Brann og større ulukker: 110

Politi og redningssentral: 112

Ambulanse – akuttmedisinsk nødhjelp: 113

Lege

 • Selje legekontor: 578 56 106
 • Eid legekontor: 578 63 020
 • Nordfjord legevakt: 116 117

Veterinær
Eid veterinærkontor: 578 60 101

Kommunal teknisk vakt utanfor kontortid

Område: Ytre
Kommunale bygg, vatn, avløp og veg 901 23 222
Område: Indre og midtre 
Vatn, avløp og veg959 49 012
Brøytevakt  (1.nov – 31.mars) 948 19 734
Kommunale bygg 902 12 062

Ladestasjonar Elbil

 • Selje – Coop Prix Selje
 • Stadlandet – Borgundvågvegen 17
 • Nordfjordeid – Rema 1000 Stokkenes og Alti Nordfjord
 • Sjå elbil.no for ladekart og meir informasjon

Bensinstasjonar

Parkering
Det er avgiftsparkering på kommunal parkeringsplass i Hoddevika og elles gratis i resten av kommuna.

Offentleg toalett

 • Leikanger sentrum – Borgundvågvegen 17
 • Selje – BUA ved Seljesanden – Nabben 6
 • Vestkapp – utafor kafeen
 • Hoddevik – ved campingplassen
 • Ervik – ved kyrkja
 • Nordfjordeid – Badstuplassen og Sagaparken

Tømmestasjon bobil/camping

 • På strekka mellom Selje Camping og Selje Skule
 • Ved brannstasjonen på Stadlandet- Nedre Sjåstad 4
 • Ved Esso Nordfjordeid – Sjøgata 111
 • www.bobilplassen.no for andre stasjonar