© Stad kommune

Praktisk informasjon

Brann og større ulukker 110

Politi og redningssentral 112

Ambulanse – akuttmedisinsk nødhjelp 113

Lege

 • Selje legekontor: 578 56 106 (09 – 15)
 • Eid legekontor: 578 63 020
 • Nordfjord legevakt 116 117

Veterinær
Eid veterinærkontor – 578 60 101

Kommunal teknisk vakt

 • I kommunens opningstider ta kontakt på tlf: 578 85 800
 • Vakttelefon utanfor kontortid:
 • Vatn, avløp og veg i ytre 901 23 222
 • Kommunale bygg 902 12 062

Ladestasjonar Elbil

 • Selje – ved Coop Prix
 • Stadlandet – Borgundvågvegen 17
 • AltiNordfjord – senteret
  Sjå nettside for ladekart og meir informasjon
 • Nordfjordeid – Eid ungdomsskule, Eid idrettshus, Nordfjordeid skule/ Eidhallen, Eid sjukeheim og Almenningen og Eid rådhus.
  Sjå nettside for ladekart og meir informasjon

Bensinstasjonar

Parkering
Det er avgiftsparkering på kommunal parkeringsplass i Hoddevika og elles gratis i resten av kommuna.

Offentleg toalett

 • Leikanger sentrum – Borgundvågvegen 17
 • Selje – BUA ved Seljesanden – Nabben 6
 • Vestkapp – utafor kafeen
 • Hoddevik – ved campingplassen
 • Ervik – ved kyrkja
 • Nordfjordeid – Badstuplassen og Sagaparken

Tømmestasjon bobil/camping

 • På strekka mellom Selje Camping og Selje Skule
 • Ved brannstasjonen på Stadlandet- Nedre Sjåstad 4
 • Ved Esso Nordfjordeid – Sjøgata 111
 • www.bobilplassen.no for andre stasjonar

Transport

Bussruter
Skyss.no

Stadbussen
Stadbussen er eit nytt tilbod til fastbuande og reisande som ønskjer seg ein tur frå Leikanger til Vestkapp eller Hoddevika. Det er fleire daglege avgangar og billett kan bestillast på heimesida.
Vegane i området er både svingete og smale, og det kan vere utfordrande å passere med kø både foran og bak. I tillegg kan det vere utfordrande å finne parkering. Tar du bussen, så slepp du å tenke på dette.

Drosje

 • Eid Taxi: 578 60 809
 • Selje taxisentral: 578 56 486
 • Stadlandet taxi 959 56 368

God tur!