Praktisk informasjon

Brann og større ulukker 110

Politi og redningssentral 112

Lege

 • Selje legekontor: 57 85 61 06 (09 – 15)
 • Eid legekontor: 57 86 30 20
 • Nordfjord legevakt 116 117
 • Ambulanse – akuttmedisinsk nødhjelp 113

Veterinær
Eid veterinærkontor – 57 86 01 01

Kommunal teknisk vakt

 • I kommunens opningstider ta kontakt på tlf: 57 88 58 00
 • Vakttelefon utanfor kontortid:
 • Vatn, avløp og veg i ytre 90 12 32 22
 • Kommunale bygg 90 21 20 62

Ladestasjonar Elbil

 • Selje – ved Coop Prix
 • Stadlandet – Borgundvågvegen 17
 • AltiNordfjord – senteret
  Sjå nettside for ladekart og meir informasjon
 • Nordfjordeid – Eid ungdomsskule, Eid idrettshus, Nordfjordeid skule/ Eidhallen, Eid sjukeheim og Almenningen og Eid rådhus.
  Sjå nettside for ladekart og meir informasjon

Bensinstasjonar

Parkering
Det er avgiftsparkering på kommunal parkeringsplass i Hoddevika og elles gratis i resten av kommuna.

Offentleg toalett

 • Selje – Gult bygget på Sanden (BUA)
 • Vestkapp – utafor kafeen.
 • Hoddevik – ved campingplassen
 • Ervik – ved kyrkja
 • Nordfjordeid – Badstuplassen og Sagaparken.

Tømmestasjon bobil/camping

 • På strekka mellom Selje Camping og Selje Skule.
 • Ved Esso Nordfjordeid
 • www.bobilplassen.no for andre stasjonar

Bussruter
www.kringom.no

Drosje

 • Eid Taxi: 57 86 08 09
 • Selje taxisentral: 57 85 64 86
 • Stadlandet taxi 95 95 63 68

Lokal transport på Stadlandet
Daglege bussruter til og frå Hoddevik, Vestkapp og Leikanger