© Drage Transport

Stadbussen

Har du ikkje bil eller ønskjer å la bilen stå? Stadbussen er eit nytt tilbod til fastbuande og reisande som ønskjer seg ein tur frå Leikanger til Vestkapp eller Hoddevika. Det er fleire daglege avgangar og billett kan bestillast på heimesida.

Vegane i området er både svingete og smale, og det kan vere utfordrande å passere med kø både foran og bak. I tillegg kan det vere utfordrande å finne parkering. Tar du bussen, så slepp du å tenke på dette.

God tur!