Frivilligkveld

For:
Frivillige, lag, organisasjonar, tilsette, politikarar og andre interesserte i Stad kommune. 

Målet for kvelden:  ​
Ein god dialog mellom frivilligheita og kommunen der vi blir godt kjende med kvarandre og diskuterer idear, tankar og løysingar for felles utfordringar. I tillegg til inspirasjonsinnlegg, open runde, uformell prat og god mat  skal vi ha dialogsamtalar kommune og frivillige saman rundt eit (eller fleire) temabord kring ​
4 utvalde tema: ​

  • ​Alle med – barn og unge i aktivitet  ​
  • ​Leve heile livet / frivillige i eldreomsorga/ helse i alt vi gjer
  • Stadutvikling og gode nærmiljø + Anlegg for idrett og friluftsliv
  • Kvardagsintegrering / kvardagsinkludering 

Sjå program og finn lenke til påmelding:

Dato

22. mar 2023
Expired!

Tid

17:30 - 20:30